20 de gen. 2020

Com veig l'escola Pau Romeva?

L'equip impulsor d'Eines per al Canvi hem preparat una activitat amb el claustre de professors.
Dimecres, tots els mestres de l'escola compartirem les nostres respostes.