18 d’abr. 2016

Consell de delegats 3r trimestre

Hem celebrat la reunió del Consell de Delegats del 3r trimestre.
Les aportacions de totes les classes han sigut molt interessants.
Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Demanar a l’acollida de l’AMPA si podem trobar un espai dins de l’edifici per estar tranquils fins que comencen les classes i demanar al menjador un espai per fer deures.
2. Demanar al menjador que si poden comprar un altre tipus de pilota quan aquestes es trenquin o perdin, fan mal en estar massa inflades.
3. Recordar que no es xutin fort les pilotes i que es respectin els torns de pista. Que cada classe ha de baixar la seva pilota i el dia que toca i no els altres.
4. Respectar a la gent que està al WC. Vigilar-los millor.
5. Disposar de joguines pel pati de Primària.