4 de nov. 2009

Consell de delegats i delegades

Avui hem realitzat la primera reunió del Consell de delegats i delegades de l'escola Pau Romeva.Al llarg d'aquestes setmanes s'han anat escollint els delegats i les delegades que durant aquest curs representaran la nostra escola.
Cada classe ha votat a les persones que s'han considerat responsables i representatives de cada aula.
En aquesta primera reunió estaven convocats tant els delegats com els subdelegats.
L'0rdre del dia ha consistit en la presentació dels diversos membres, incloent l'equip directiu. L'explicació del funcionament de delegats, la repartició de la llibreta d'actes per a cada classe i un torn obert de paraules.
Al torn obert de paraules han sortit dos punts importats a millorar:
- El primer d'ells ha sigut el mal ús que es fa dels lavabos. Els delegats de 4t faran uns cartells per recordar a tothom com cal utilitzar els serveis i els delegats recordaran a les classes com es fa.
- El segon punt del torn obert de paraules ha girat al voltant de l'ús que fem de les pilotes. S'ha vist la necessitat de que cada classe tingui una persona responsable de baixar la pilota al pati i alhora sigui encarregada de tornar-la a la classe.