2 de nov. 2010

Segona reunió del Consell de Delegats 2010

Avui s'ha realitzat la segona reunió de delegats amb el següent ordre del dia:
1. Lectura de l’acta del dia 2 d’octubre de 2010.
2. Estat de la qüestió
3. Propostes des de les diferents classes.
4. Acords.
5. Precs i preguntes.Aviat publicarem l'acta de la reunió.