22 de febr. 2018

“THE AUCTION”

Revisió del passat del verb to be en anglès:

Avui hem fet una subhasta molt particular a la classe d’anglès.
La mestra escriu un grapat de frases en anglès a la pissarra fent servir “was/were”. Algunes són correctes i altres incorrectes.
Ens dividim en tres equips amb un pressupost de 100 euros per equip. Es subhasten totes les frases.
El joc consisteix en comprar tantes frases correctes com sigui possible.
Guanya l’equip que compri més frases correctes.