5 de des. 2019

Com utilitzem les TIC a l'escola?

A la Jornada de la Xarxa Educativa de Les Corts l'escola Pau Romeva ha presentat l'ús de les eines tecnològiques.