21 d’oct. 2013

Comparatius i superlatius en anglès

Els nens i nenes de sisè treballem els comparatius i els superlatius aquest mes. I per finalitzar el tema hem jugat amb els adjectius.