27 d’oct. 2013

Readind and speaking

La millor manera de deixar-se anar amb l'anglès és jugant.
A quart, cada tema ens permet realitzar petites representacions orals.
També fem jocs de lectura.