2 de febr. 2016

Cross curricular English a sisè

Els nens i nenes de sisè treballem eixos transversals ( cultura, geografia, etc...) utilitzant la llengua anglesa.
 Fem visites virtuals a museus, pobles ubicats al Regne Unit. És molt interessant.