3 de febr. 2016

El Carnestoltes ha ordenat!

Al cap, dimarts, un accessori divertit duràs!

Dimecres ben baldat vindràs d’accidentat!