9 de febr. 2012

Practicant danses

A l'estona de menjador preparem un ball per fer durant la festa de Carnaval.